Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w zarządzaniu 450-ZS2-1EWZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

1EWZ_UO01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA7_UO1) - rozwiązywanie zadań/casów, prezentacje, dyskusje w grupie,

1EWZ_UU01 potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu problemów etycznych w zarządzaniu (KA7_UU1) -rozwiązywanie zadań/casów, prezentacje,

1EWZ_KR01 potrafi wskazać etyczne problemy w poszczególnych obszarach zarządzania i zaproponować sposoby ich rozwiązania (KA7_KR1) - rozwiązywanie zadań/casów, prezentacje, dyskusje w grupie,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach (poziomu rozwiązywanych zadań i prezentacji). Na zaliczenie niezbędne jest uzyskanie 51 % punktów możliwych do zdobycia. Do sumy punktów doliczane są punkty z ćwiczeń w e-learningu. Za obecność na wszystkich zajęciach - dodatkowo 2 punkty.

Punktacja:

91-100% punktów - ocena bardzo dobra

81-90% punktów - ocena dobra plus

71-80% punktów - ocena dobra

61-70% punktów - ocena dostateczna plus

51-60% punktów - ocena dostateczna

Możliwa jest 1 nieobecność na zajęciach (bez konieczności zaliczenia na konsultacjach). Drugą nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie dwóch tygodni od opuszczonych zajęć. Nieobecność na 40% zajęć (na 3 spotkaniach) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o etyce. Uwarunkowania zachowań etycznych w zarządzaniu.

2. Religia a etyka w zarządzaniu

3. Etyka konkurowania i etyka stosunków z klientem

4.Korupcja jako etyczny problem konkurowania

5. Etyczny stosunek do środowiska naturalnego

6. Problemy etyczne w stosunkach pracy

7. Kodeksy etyczne. Konsekwencje zachowań nieetycznych w zarządzaniu

Metody dydaktyczne:

rozwiązywanie zadań/casów, prezentacje, ćwiczenie w e-learningu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 207
Urszula Gołaszewska-Kaczan 26/ szczegóły
2 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 207
Urszula Gołaszewska-Kaczan 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)