Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia 450-ZS2-1MAK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

2. N. G. Mankiw, M. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016

3. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019.

4. M. Skousen, Logika ekonomii, Fijorr Publishing, Warszawa 2015

5. T.Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing 2000

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

2. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

3. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

5. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

ZS2_W01 weryfikacja - egzamin pisemny

ZS2_W02 weryfikacja - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Cykl nauczania przedmiotu makroekonomia kończy egzamin pisemny w formie testu o pytaniach zamkniętych, pisany w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej. Test uważa się za zaliczony przy uzyskaniu minimum 51% maksymalnej liczby punktów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2022 roku oraz decyzją nr 3/2022 Dyrektora IZ z dnia 28 stycznia 2022 roku weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się w formie pisemnej z wykorzystaniem platformy EduPortal (egzamin pisemny w formie zdalnej).

Zakres tematów:

1. Kategorie makroekonomiczne. Problem wzrostu i rozwoju gospodarczego

2. Gospodarka rynkowa i etatystyczna .

3. Polityka pieniężna.

4. Wahania koniunkturalne.

5. Ustroje gospodarcze.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z możliwością zadawania pytań i dyskusji w jego trakcie ;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 316
Magdalena Owczarczuk 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.