Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie procesów ekonomicznych 330-EN2-2PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2011.

2. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa

2008.

3. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

3. Welfe Aleksander (red.), Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

2PPE_U01 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, projektu wykonywanego w grupach i kolokwium

2PPE_U02 - weryfikacja na podstawie zadań rozwiązywanych w trakcie ćwiczeń, projektu wykonywanego w grupach i kolokwium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPE_K01 - weryfikacja na podstawie projektu wykonywanego w grupach

2PPE_K02 - weryfikacja na podstawie projektu wykonywanego w grupach i kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie systemu punktowego obejmującego:

- zadania rozwiązywane w trakcie zajęć - 7x4pkt=28 pkt

- projekt (praca grupowa) - 10 pkt

- kolokwium - 12 pkt

Dopuszczalna 1 nieobecność, pozostałe wymagają zaliczenia w trakcie konsultacji.

Skala ocen:

0-25 punktów - 2,0

26-30 punktów - 3,0

31-35 punktów - 3,5

36-40 punktów - 4,0

41-45 punktów - 4,5

46-50 punktów - 5,0

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prognozowania i szeregi czasowe.

Metody naiwne i średniej ruchomej.

Wygładzanie wykładnicze.

Modele tendencji rozwojowej.

Modele składowej periodycznej.

Prognozy ostrzegawcze.

Prognozowanie w oparciu o modele ekonometryczne.

Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Zadania rozwiązywane w programie Excel, praca grupowa - rozwiązywanie problemów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 133
Paweł Piątkowski 28/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 133
Paweł Piątkowski 25/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 133
Paweł Piątkowski 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.