Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budżetowanie i controlling 330-EN2-2VBIC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin/Mac Consulting, Warszawa 2017.

2. M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie: aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa 2018.

3. J. Goliszewski, Controlling: koncepcja, zastosowanie, wdrożenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

4. E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

5. M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Uzupełniająca:

1. M. Sierpińska, A. Sierpińska-Sawicz, R. Węgrzyn, Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

2. J. Nesterak, M. Jabłoński, M.J. Kowalski, Controlling procesów w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2020.

3. J. Komorowski, Budgeting in Enterprise, Warsaw School of Economics, 2015.

4. P. Weetman, Financial and management accounting: An introduction, Pearson 2016.

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji:

• 2VBIC_W01: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study);

• 2VBIC_W02: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study);

• 2VBIC_W03: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study);

• 2VBIC_U01: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach;

• 2VBIC_U02: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach;

• 2VBIC_K01: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach;

• 2VBIC_K02: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study); aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

• Formy zaliczenia ćwiczeń: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach

• Podstawa zaliczenia - realizacja zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskanie 55% łącznej liczby punktów.

• Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (nieobecności powyżej muszą być zaliczone na konsultacjach).

• Więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Istota, zadania i funkcje controllingu. Controlling strategiczny i operacyjny.

2. Rachunek kosztów jako informacyjna baza controllingu.

3. Definicja, procedura i metody budżetowania.

4. Budżet wiodący i jego elementy – zasady sporządzania budżetu operacyjnego.

5. Budżetowanie finansowe.

6. Budżetowanie w rachunku kosztów standardowych.

7. Budżetowanie w rachunku kosztów działań.

8. Kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych, wykorzystanie metody przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 316
Urszula Konarzewska 28/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 316
Urszula Konarzewska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)