Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy 450-ZS2-2MMN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

3. A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

4. A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

ZMMN_W01 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach w kontekście aktywności marketingowej, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych na rynkach międzynarodowych KA7_WG4

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, pisemny w formie testu wiedzy.

91-100% - bardzo dobry

86-90% - dobry plus

71-85% - dobry

66-70% - dostateczny plus

52-65% - dostateczny

Zakres tematów:

1. Marketingowe otoczenie globalne

2. Ewolucja koncepcji marketingu międzynarodowego

3. Korporacje transnarodowe i born global

4. Umiędzynarodowienie w działalności przedsiębiorstwa

5. Strategie wejścia na rynki międzynarodowe

6. Programy marketingowe na rynkach międzynarodowych

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny wspomagany prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 317
Marek Kruk 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.