Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy 450-ZS2-2PPAR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

2PPAR_WG01 - ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako zasobie wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy (KA7_WG5) - egzamin pisemny

2PPAR_WG02 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących na rynku pracy i ich wpływu na postawy pracowników (KA7_WG8)- egzamin pisemny

2PPAR_WG03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących w ramach przedsiębiorstwa i ich wpływu na postawy pracowników (KA7_WG8)- egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy, w formie zdalnej. Pozytywną ocenę zapewnia zdobycie minimum 51% punktów możliwych do zdobycia. Do sumy punktów dodaje się punkty uzyskane z wykładu w e-learningu.

Aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać zaliczenie z ćwiczeń.

Punktacja:

91%-100% punktów - ocena bardzo dobra

81%-90% punktów - ocena dobra plus

71%-80% punktów - ocena dobra

61%-70% punktów - ocena dostateczna plus

51%-60% punktów - ocena dostateczna

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o pracy ludzkiej

2. Rynek pracy i jego elementy. Tendencje na polskim rynku pracy. Grupy ryzyka na rynku pracy. Bezrobocie. Psychologiczne aspekty bezrobocia

3. Wybór zawodu. Kontrakt psychologiczny. Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy

4. Dobrostan pracowników. Zaangażowanie i satysfakcja w pracy

5. Motywacja jako podstawa dobrostanu w pracy

6. Stres w pracy. Pracoholizm i wypalenie zawodowe

7. Psychologiczne aspekty komunikacji

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny (w zależności od sytuacji epidemicznej, wykłady mogą odbywać się także w formie zdalnej jako wirtualne spotkania na EduPortal); 2 godz. wykładu - w e-learningu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 205
Urszula Gołaszewska-Kaczan 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.