Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia przywództwa 450-ZS2-2PPPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.R. E. Kaplan, R. Kaiser, Wszechstronny lider, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

2.J. M.Kouzes, B. Z. Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

3. W.Haman, J.Gut, Psychologia szefa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.A.Drzewiecki, D. Chełmiński, E. Kubica, Dobre przywództwo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

2. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPPR_W01 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych w relacji lider współpracownicy, a także ma pogłębioną wiedzę na temat budowania ścisłych relacji rynkowych KA7_WG4

2PPPR_W02 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako liderze w ramach struktur społecznych i związanych z tym zasad KA7_WG5

2PPPR_W03 ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu przywództwa w organizowaniu struktury oraz wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu KA7_WG7

2PPPR_W04 ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, pod wpływem aktywności liderów KA7_WG8

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny esej związany z postawami przywódczymi, źródłem postaw przywódczych i kluczowych kompetencji w tym zakresie.

Zakres tematów:

Część I: Samorozwój lidera

1. Charakterystyka lidera - przegląd teorii

2. Kompetencje przywódcze atrybuty charyzmy

3. Kształtowanie wizji i gotowość do ryzyka

Część II: Siła relacji

4. Transformacja - wpływ lidera

5. Inspirowanie jednostek, delegowanie uprawnień, rozwój jednostek - metody

Część III: Współpraca z zespołem

6. Specyfika zespołu i budowa zespołu

7. Komunikacja w zespole i inspirowanie zespołu

8. Rozwiązywanie konfliktów

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 317
Marek Kruk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.