Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria przedsiębiorstwa 450-ZS2-2XTEP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

• Noga, Teorie przedsiębiorstw, Wyd. PWE, 2009.

• M. Wojtysiak- Kotlarski ,,Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Wyd. SGH, 2011.

• T. Gruszecki, Współczesne teorie

przedsiębiorstwa, PWN, 2002.

• J. Engelhardt, Współczesne przedsiębiorstwo, Wyd. Cedetu, Warszawa 2009

• J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007

• J. Gajdka, Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. UŁ, Łódź 2009

• B. Godziszewski, Przedsiębiorstwo: teoria i praktyka zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 2011

Uzupełniająca:

• J. Engelhardt, Typologia przedsiębiorstw, Wyd.

Cedetu, Warszawa 2009

• K.Wietrzyk-Szczepkowska (red.), Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa, Wyd. ECONOMICUS, Szczecin 2007

• M.Strużycki (red.), Przedsiębiorstwo Region,

Rozwój, Difin, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju przedsiębiorstw oraz o relacjach między nimi w różnej skali (krajowej, międzynarodowej oraz międzykulturowej) Z2_W03 (egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach)

Student ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, zna prawidłowości rządzące tymi przemianami Z2_WO8 (egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach)

Student ma pogłębioną wiedzę na temat organizacji i jej historycznej ewolucji Z2_W09(egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na platformie Blackboard - warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania.

Zakres tematów:

1,2 Istota przedsiębiorstwa i jego działalności.

3. Geneza i ewolucja klasycznej teorii przedsiębiorstwa. Teoria neoklasyczna przedsiębiorstwa.

4. Doskonała konkurencja i monopol.

5. Model konkurencji niedoskonałej. Teorie oligopolu.

6. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa i jej ograniczenia. Przyczyny powstawania teorii alternatywnych.

7. Menedżerskie teorie przedsiębiorstwa.

8. Innowacyjna teoria przedsiębiorstwa.

9. Instytucjonalne teorie przedsiębiorstwa.

10. Koncepcja kosztów transakcyjnych.

11. Teoria agencji, teoria praw własności, teoria zasobowa firmy. Nowa ekonomia instytucjonalna.

12. Behawioralne i biologiczne teorie przedsiębiorstwa.

13. Cele przedsiębiorstwa i jego otoczenie.

14. Cykl życia przedsiębiorstwa. Formy koncentracji przedsiębiorstw.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Magrel 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.