Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie procesami 450-ZS2-2ZPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

G.A.Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.

A. Bitkowska, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa 2013.

M. Kunasz, Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2011.

M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, H. A. Reijers, Fundamentals of Business Process Management, Springer, London 2013.

P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1M.Hammer, J.Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.

R.L. Manganelli, M.M.Klein, Reengineering. Metoda usprawniania procesów, PWE, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

2ZPR_WG01 ma rozszerzoną wiedzę na temat procesów zarządzania w organizacji oraz relacjach do innych nauk (KA7_WG1) - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Aby przystąpić do egzaminu należy zdobyć zaliczenie z ćwiczeń.

Punktacja na zaliczenie wykładu:

91-100% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

81-90% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra plus

71-80% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

61-70% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna plus

51-60% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

Zakres tematów:

Zakres tematyczny

1. Orientacja funkcjonalna a procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Orientacja procesowa a orientacja na klienta. Pojęcie procesu i podejścia procesowego.

2. Koncepcje zarządzania bazujące na procesach.

3. Identyfikowanie procesów przedsiębiorstwa i celów zarządzania nimi.

4. Mapowanie i modelowanie procesów.

5. Skuteczność i efektywność zarządzania procesowego. Mierniki skuteczności procesów. Etapy zarządzania procesowego.

6. Usprawnianie zarządzania procesowego w organizacjach.

7. Wdrażanie zarządzania procesowego. Przykłady rozwiązań opartych

na zarządzaniu procesami.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Wykład w formie tradycyjnej lub zdalnej (wirtualne spotkanie), w zależności od sytuacji epidemicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 201
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.