Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.1 330-ES1-1ANG1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition". Oxford University Press.

Business Result Advanced Second Edition, Oxford 2019

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Grammar Builder". Macmillan.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KP6_UK2

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. KP6_UK1

3. Student potrafi współpracować w grupie. KP6_UO2

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po semestrze I.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach i testu semestralnego.

Zaliczenia w postaci testów/kartkówek odbywają się za pośrednictwem platformy Blackboard.

Skala ocen:

91-100% 5

81-90% 4,5

71-80% 4

61-70% 3,5

51-60% 3

Zakres tematów:

Pieniądz – historia i zastosowanie

Bankowość i finanse

Gospodarka tradycyjna

Gospodarka rynkowa

Wielkie marki – budowanie świadomości marki

Ścieżka kariery

Role w zespole

Radzenie sobie z kryzysem

Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka

Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i małych grupach

Indywidualna praca studenta

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych z wykorzystaniem podręczników, materiałów dodatkowych, nagrań audio i wideo, Internetu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 132
Małgorzata Januszko 21/26 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 317
Małgorzata Januszko 17/26 szczegóły
3 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 318
Małgorzata Januszko 21/26 szczegóły
4 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 133
Małgorzata Januszko 21/26 szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 304
Małgorzata Januszko 22/26 szczegóły
6 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 133
Małgorzata Januszko 22/26 szczegóły
7 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 317
Paulina Pawłowska-Stec 20/26 szczegóły
8 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 304
Anna Hlebowicz-Kozioł 17/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)