Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia gospodarcza 330-ES1-1HIG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaliński J., Przygodzka R., Zalesko M., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok 2014.

2. Kaliński J., Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

4. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

5. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

6. Dwilewicz Ł., Economic history - introduction and lectures, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1985.

2. Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1977.

3. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski. Wyd. Key Text, Warszawa 2010.

4. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010.

5. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

1HIG_W01 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium)

1HIG_W02 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium)

1HIG_W03 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium)

1HIG_W04 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium)

1HIG_W05 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium)

1HIG_W06 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium)

1HIG_W07 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium)

1HIG_U01 (udział w dyskusji, prace pisemne, studia przypadków, kolokwium)

1HIG_U02 (udział w dyskusji, prace pisemne, studia przypadków, kolokwium)

1HIG_U03 (udział w dyskusji, prace pisemne, studia przypadków, kolokwium)

1HIG_U04 (udział w dyskusji, prace pisemne, studia przypadków, kolokwium)

1HIG_U05 (udział w dyskusji, prace pisemne, studia przypadków, kolokwium)

1HIG_U06 (udział w dyskusji, prace pisemne, studia przypadków, kolokwium)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, kolokwium oraz realizacji zadań w e-learningu,

system punktowy - skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

Zakres tematów:

I. Pierwsza wojna światowa i jej konsekwencje (1914-1923)

II. Gospodarka w okresie międzywojennym

IIa. Stabilizacja i wzrost gospodarki kapitalistycznej w latach 1924-1929

IIb. Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933.

IIc. Poprawa koniunktury i wzrost gospodarczej roli państwa 1934-1939

IId. Gospodarka radziecka w latach 1917-1941

III. Druga wojna światowa i jej konsekwencje

IV. Rozwój gospodarczy w latach 1945-1973

V. Okres zmiennej koniunktury gospodarczej w latach 1974-1989

VI. Gospodarka światowa w latach 90. XX i na początku XXI wieku

VII. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w sali i w formie e-learningu, w czasie zajęć ma miejsce prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 304
Joanna Prystrom 25/26 szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 304
Joanna Prystrom 25/26 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 318
Marian Zalesko 23/26 szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 318
Marian Zalesko 23/26 szczegóły
5 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 318
Marian Zalesko 24/26 szczegóły
6 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 318
Marian Zalesko 22/26 szczegóły
7 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 318
Marian Zalesko 20/26 szczegóły
8 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 318
Marian Zalesko 25/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)