Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne 330-ES1-3FIP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. Stiglitz J., Ekonomia Sektora Publicznego, PWN, Warszawa 2013

3. Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego: główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

Literatura dodatkowa:

1. Kosek-Wojnar M., Kierunki zmian finansów państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2021.

2. Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

3. Ruśkowski E., System prawa finansowego. Tom II: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

4. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

5. Gruber J., Public finance and public policy, New York : Worth Publishers, 2011/2019.

Ustawy:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535)

Efekty uczenia się:

FIP_W01: dyskusja, kolokwium

FIP_W02: dyskusja, kolokwium

FIP_U01: dyskusja, praca w grupach, kolokwium

FIP_U02: dyskusja, praca w grupach, kolokwium

FIP_U03: dyskusja, praca w grupach

FIP_U04: prezentacje, studia przypadku (rozwiązywane indywidualnie i w grupach)

FIP_U05: prezentacje, praca w grupach, debata

FIP_U06: prezentacje, praca w grupach

FIP_K01: praca w grupach, debata, prezentacje, studia przypadku (rozwiązywane indywidualnie i w grupach)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie powyżej 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w następujący sposób:

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji i debatach, prezentacje pracy grupowej),

- kolokwium w formie testu pisemnego.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest również obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być odpracowane.

Zakres tematów:

1. System finansów publicznych i budżet państwa.

2. Dochody publiczne i system podatkowy.

3. Wydatkowanie środków publicznych.

4. Saldo sektora finansów publicznych i dług publiczny.

5. Fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusze emerytalne.

6. Finanse publiczne w Polsce a finanse Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne:

Udział w dyskusji, debata w stylu oksfordzkim, prezentacja wyników pracy grupowej, prezentacje multimedialne, eksperymenty klasowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 304
Łukasz Zegarowicz, Aneta Kargol-Wasiluk 22/25 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 204
Łukasz Zegarowicz, Aneta Kargol-Wasiluk 24/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 204
Łukasz Zegarowicz, Aneta Kargol-Wasiluk 24/ szczegóły
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 304
Łukasz Zegarowicz, Aneta Kargol-Wasiluk 16/ szczegóły
5 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 204
Łukasz Zegarowicz, Aneta Kargol-Wasiluk 24/ szczegóły
6 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 204
Łukasz Zegarowicz, Aneta Kargol-Wasiluk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.