Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologistyka i Opakowalnictwo 330-ES1-3LEKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, Wydanie III, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

2. J. Szołtysek, S.Twaróg Logistyka zwrotna: teoria i praktyka BL, Poznań 2017.

3. M. Hordyńska. Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

4. K. Michniewska, Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Difin, Warszawa 2013.

Literatura dodatkowa:

1. Ł. Fukas-Płonka, Zarządzanie gospodarką odpadami, WFOŚiGW, Poznań 2010.

2. W. Adamczyk, Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.

3. Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 2011.

5. Jakowski S., Opakowania transportowe. Poradnik, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

4. S. Nahotko, Podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem, OWO-PO, Bydgoszcz 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student:

LEKO_W01. Rozumie zakres i zadania ekologistyki we współczesnej gospodarce oraz definiuje podstawowe pojęcia

LEKO_W02. Ma wiedzę na temat rodzajów opakowań, zastosowań, a także wiedzę dotyczącą ich znakowania

LEKO_W03. Ma wiedzę dotyczącą regulacji prawnych dotyczących opakowań i gospodarki odpadami: rozumie i wykorzystuje adekwatne przepisy

Weryfikacja wszystkich efektów w zakresie wiedzy odbędzie się w formie testu sprawdzającego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne w formie testu na platformie Blackboard

Ocena końcowa zaliczenia wykładu ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

- 55-64% - dst

- 65-73% - dst+

- 72-81% - db

- 82-90% - db+

- 91-100% - bdb

Zakres tematów:

1. Rola i znaczenie opakowań w gospodarce rynkowej. Rodzaje opakowań. Specyfika poszczególnych materiałów opakowaniowych. Systemy pakowania produktów.

2. Przepisy dotyczące opakowań. Znakowanie opakowań i systemy identyfikacji opakowań

3. Opakowania a ochrona środowiska. Innowacje w opakowalnictwie.

4. Pojęcie, istota i znaczenie ekologistyki we współczesnej gospodarce

Gospodarka zasobooszczędna jako kierunek działań na rzecz ograniczenia problemu odpadów. Pojęcie odpadów i gospodarki odpadami, rodzaje odpadów i ich charakterystyka.

5. Polityka Polski i Unii Europejskiej w dziedzinie odpadów. Podstawy prawne gospodarki odpadami w Polsce. Zarządzanie gospodarką odpadami w Polsce, instytucje i instrumenty. Rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki poszczególnymi rodzajami odpadów. Systemy ekologistyki w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw

7. Zapobieganie powstawaniu odpadów w przedsiębiorstwie. Ekobilansowanie. Ekologiczna analiza cyklu życia. Ekoprojektowanie. Innowacje w ekologistyce

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny wzbogacony prezentacją multimedialną, oraz na platformie e-learningowej. Stosowane będą metody aktywizujące studentów do dyskusji.

W roku ak. 2020/21, ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, wykład za pośrednictwem platformy Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
6 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.