Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 330-ES1-3MSG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A.Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Oziewicz i T. Michałowskiego, PWE, Warszawa 2013

R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

Efekty uczenia się:

3MSG_W01: rozwiązywanie zadań, dyskusja, kolokwium

3MSG_U01: analiza statystyczna podczas ćwiczeń; samodzielne pozyskiwanie określonych danych (w ramach pracy domowej)

3MSG_K01: dyskusja, samodzielna analiza bieżących wydarzeń w ramach gospodarki światowej (w ramach pracy domowej)

3MSG_K02: dyskusja, samodzielna analiza bieżących wydarzeń w ramach gospodarki światowej (w ramach pracy domowej)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest:

1) obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze, nieobecności powyżej dopuszczalnej liczby powinny być zaliczone na konsultacjach);

2) aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, wykonywanie zadań) oraz wykonywanie prac domowych - co najmniej 50%.

3) oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia kolokwium.

Wszystkie trzy powyżej wskazane warunki muszą być spełnione by zaliczyć ćwiczenia.

Kolokwium w formie testu (10 pytań zamkniętych, 5 pytań otwartych); zaliczenie testu wymaga odpowiedzi na co najmniej 8 pytań.

Punktacja następująca:

8-9 – dostateczny

10 – dostateczny plus

11-12 – dobry

13 – dobry plus

14-15 – bardzo dobry.

Zakres tematów:

1. Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty

2. Korzyści z wymiany handlowej w świetle teorii

3. Wpływ handlu zagranicznego na wielkość dochodu narodowego w gospodarce zamkniętej i otwartej – mechanizm mnożnika

4. Ceny międzynarodowe

5. Międzynarodowe przepływy siły roboczej

6. Międzynarodowe przepływy kapitału i technologii

7. Kurs walutowy i polityka kursowa

8. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju

9. Polityka handlowa: mechanizm działania cła

10. Zagraniczna polityka ekonomiczna

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań, kazusów, analiza statystyczna, dyskusja w grupie.

Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji w Power Point oraz metod szybkiego uczenia się (np. metoda powtórzeń, metoda testów, metoda pytań).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 205
Agnieszka Piekutowska 24/25 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 205
Agnieszka Piekutowska 24/ szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 205
Agnieszka Piekutowska 24/ szczegóły
4 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 205
Agnieszka Piekutowska 20/ szczegóły
5 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 205
Agnieszka Piekutowska 22/ szczegóły
6 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 205
Agnieszka Piekutowska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.