Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa 330-ES1-3XAFI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. F. Bławat i inni, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.

3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, (red.) G. Gołebiowski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. W. Gabrusewicz, Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze

6. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A practitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

7. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. T. Maślanka, I. Mazur-Maślanka, Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021.

2. Problemy analizy finansowej w praktyce, (red.) B. Nita, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. P. Golej, K. Prędkiewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2015.

4. M. Gospodarowicz, E. Ślązak, Corporate financial analysis , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

5. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

3XAFI_W01 - zaliczenie pisemne

3XAFI_W02- zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne (test zamknięty). Podstawą zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów. Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona zdalnie przy użyciu platformy eduportal.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zakres tematów:

1. Istota i metody analizy finansowej oraz dokumenty źródłowe dla potrzeb sporządzania analizy finansowej

2. Analiza wstępna sprawozdań finansowych

3. Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie - analiza płynności i sprawności działania

4. Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie - analiza rentowności i zadłużenia

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących Studentów (np. konwersacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 302
Agnieszka Ertman 112/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.