Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna 330-EN1-1GEK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

2. H. Rogacki (red.), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

2. I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2006,

3. E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012,

4. S. Korenik, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006,

5. J. Wrona (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 2006,

6. Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

1GEK_W01: Student ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych funkcjonujących w ramach gospodarki międzynarodowej KP6_W1

1GEK_W02: Student zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi w przestrzeni geograficznej KP6_W2

Metody i kryteria oceniania:

Test na platformie e-learningowej, standardowa skala punktowa - skala ocen. 51% pkt. na zaliczenie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do geografii ekonomicznej.

2. Ludność i kapitał ludzki

3. Uwarunkowania działalności gospodarczej.

4. Teorie lokalizacji przedsiębiorstw.

5. Urbanizacja

6. Infrastruktura i środowisko

Metody dydaktyczne:

Wykład - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja, prezentacje multimedialne i materiały dydaktyczne do lektury przesyłane przez usos mail/ zamieszczone na platformie e-learningowej, testy powtórkowe na platformie e-learningowej, przygotowujące do zaliczenia wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Emilia Jankowska-Ambroziak 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.