Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna i gospodarcza 330-EN1-3PSG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

2. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

3. Współczesna polityka gospodarcza, red. A. Kosztowniak, M. Sobol, CeDeWu.pl, Warszawa 2016.

Literatura dodatkowa:

1. N. Acocella, G. Di Bartolomeo, A. Hughes Hallett, Macroeconomic paradigms and economic policy : from the Great Depression to the Great Recession, Cambridge University Press, 2016.

2. A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

3. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

4. Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

3PSG _U01- weryfikacja: na podstawie zadań wykonywanych na ćwiczeniach i kolokwium (KP6_UW3)

3PSG _U02- weryfikacja: na podstawie zadań wykonywanych na ćwiczeniach i kolokwium (KP6_UW4)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

3PSG_K01 - weryfikacja: na podstawie zadań wykonywanych na ćwiczeniach i kolokwium (KP6_KK1)

3PSG_K02 - weryfikacja: na podstawie zadań wykonywanych na ćwiczeniach i kolokwium (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie systemu punktowego obejmującego:

- punkty za zadania wykonywane na ćwiczeniach,

- punkty z kolokwium.

Kolokwium musi być zaliczone, by zaliczyć ćwiczenia. Aby zaliczyć kolokwium, Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Skala ocen:

0-50% punktów - 2,0

51-60% punktów - 3,0

61-70% punktów - 3,5

71-80% punktów - 4,0

81-90% punktów - 4,5

91-100% punktów - 5,0

Zakres tematów:

Wprowadzenie do polityki gospodarczej.

Podstawowe założenia gospodarki rynkowej.

Polityka wobec wzrostu gospodarczego.

Polityka fiskalno-budżetowa.

Polityka pieniężno-kredytowa i antyinflacyjna.

Polityka cenowo-dochodowa.

Polityka rynku pracy.

Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą.

Polityka regionalna.

Polityki sektorowe.

Wybrane kwestie polityki społecznej (polityka rodzinna, ludnościowa, mieszkaniowa, zabezpieczenia społecznego).

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca w grupie (w tym: zadania problemowe, studia przypadków, quiz, debata), praca indywidualna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 132
Paweł Piątkowski, Joanna Zielińska 24/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 205
Joanna Zielińska, Paweł Piątkowski 27/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 302
Joanna Zielińska, Paweł Piątkowski 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)