Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i bankowość 450-ZS1-1FIB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

3. Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.

4. Zaleska M. (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018.

5. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

6. Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.

2. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

3. Szczodrowski G. Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2013

4. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

5. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość: instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1FIB_W01 - Egzamin końcowy

1FIB_W02 - Egzamin końcowy,

1FIB_W03 - Egzamin końcowy,

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test online składający się z pytań zamkniętych– 100%) - forma zdalna egzaminu z użyciem platformy Blackboard

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z egzaminu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia.

Ocena ogólna obejmuje część wykładową 60% oraz część ćwiczeniową 40%.

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zakres tematów:

1. Rynki finansowe - charakterystyka, podmioty, instrumenty

2. Elementy finansów publicznych

3. Charakterystyka podatków centralnych

4. Podatki i opłaty lokalne

5. Elementy finansów przedsiębiorstw

6. Elementy finansów gospodarstw domowych - budżet gospodarstwa domowego

7. Banki i system bankowy

8. NBP i polityka pieniężna banku centralnego

9. Operacje bankowe czynne - kredyty, procedura kredytowa oraz zabezpieczenia kredytów, Kredyt hipoteczny - kalkulator kredytowy

10. Operacje bankowe bierne i pośredniczące

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Ertman 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.