Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy informacyjne w zarządzaniu 450-ZS1-1PIZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2013.

2. Nowicki A., Sitarska M., Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kiełtyka L., Mulimedia w biznesie, Kantor Wydawniczy Zamykacze, Zamykacze 2003.

4. Materiały dostarczane na zajęciach przez prowadzącego przedmiot.

Uzupełniająca:

1. Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakw 2000.

2. Chang James F., Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, CRC Press, Auerbach Publications, New York 2016.

3. Brocke J. Vom, Rosemann M., Handbook on Business Process Management Introduction, Methods, and Information Systems (International Handbooks on Information Systems), Springer, 2010.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

1PIZ_U01 kolokwium, rozwiązywanie zadań KA6_UK1

1PIZ_U02 praca projektowa KA6_UK2

1PIZ_U03 praca projektowa KA6_U01

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie pracy projektowej (praca w grupach), kolokwium, rozwiązywanie zadań. (zalicza 51% ogólnej liczby punktów)

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecność na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Rola systemu informacyjnego w zarządzaniu

2. Identyfikacja procesów informacyjnych

3. Procesy informacyjne w komunikacji społecznej

4. Zastosowanie ICT w procesach informacyjnych

5. Funkcjonowanie procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej

6. Systemy informatyczne wspierające procesy informacyjne w przedsiębiorstwie

7. Bezpieczeństwo w procesach informacyjnych

8. Rozwiązywanie zadań

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: praca w grupach, kolokwium, rozwiązywanie zadań, praca projektowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 133
Agnieszka Zalewska-Bochenko, Angelika Andrzejczyk 23/ szczegóły
2 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 133
Angelika Andrzejczyk, Agnieszka Zalewska-Bochenko 20/ szczegóły
3 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 132
Angelika Andrzejczyk, Agnieszka Zalewska-Bochenko 20/ szczegóły
4 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 133
Angelika Andrzejczyk, Agnieszka Zalewska-Bochenko 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.