Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii 450-ZS1-3PSO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Goodman N. Wstęp do socjologii. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2000-2017.

Turner J.H. Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie. Poznań. Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1998.

Efekty uczenia się:

2 pkt ECTS, wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 1,4 pkt ECTS (30 godz. udział w wykładach i konsultacje); praca samodzielna: 0,6 pkt ECTS (15 godz. nauki samodzielnej, powtarzania treści wykładów i poszukiwania wiedzy samodzielnie w literaturze).

KA6_WG1: ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych

KA6_WG2: ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

KA6_WK5: ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe składające się z testu złożonego z 10 pytań otwartych i/lub półotwartych i/lub zamkniętych. Uzyskanie oceny pozytywnej oznacza udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 6 pytań.

Zakres tematów:

1.Historyczne korzenie socjologii-tworzenie się dyscypliny, typy społeczeństw

2.Kultura

3.Grupy społeczne i procesy grupowe, typy struktur ze względu na poziom formalizacji

4.Konformizm, zachowania normatywne i dewiacje

5.Rodzina i socjalizacja

6.Społeczności lokalne

7.Organizacje (formalne) i instytucje

8.Klasy i warstwy, zróżnicowanie społeczne i stratyfikacja społeczna

9.Władza, polityka i naród

10.Wybrane teorie socjologiczne wyjaśniające funkcjonowanie społeczeństw

Metody dydaktyczne:

wykład, zaliczenie końcowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.