Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.1 450-ZN1-1ANG1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 23
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Professional English in Use Finance, Ian MacKenzie, Cambridge University Press

Professional English in Use Marketing, Cate Farrall and Marianne Lindsley, Cambridge University Press

Market Leader, Pearson

Czasopisma i gazety: 'Newsweek', 'The Guardian', 'The Financial Times'

www.ted.com

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w zarządzaniu (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę. Przedmiot kończy się egzaminem po IV semestrze.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie roku: kolokwia, prezentacja, pisanie streszczenia artykułu, aktywność na zajęciach.

Warunki zdania Egzaminu:

Uzyskanie przynajmniej 50% punktów z egzaminu.

Zakres tematów:

Tematyka ściśle związana z kierunkiem studiów

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń słownictwa specjalistycznego na podstawie artykułów o tematyce związanej z zarządzaniem.

Analiza tekstów, zadania na słownictwo, słuchania, ustne omawianie zagadnień z dziedziny zarządzania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 317
Paulina Nalewajko 29/25 szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 316
Paulina Nalewajko 26/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)