Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia 450-ZN1-1MIK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ekonomia ogólna, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013 - dostępny Ibuk Libra

3. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2015

4. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016 - dostępny Ibuk Libra

Literatura uzupełniająca

1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2018 - dostępny Ibuk Libra

2. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

3. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

4. Zalega T., Mikroekonomia, Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2016 - dostępny Ibuk Libra

Efekty uczenia się:

Wszystkie efekty przewidziane do realizacji w ramach wykładów sprawdzane są w czasie egzaminu pisemnego, efekty 1MIK_W01 oraz 1MIK_W02

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych (2 pyt. po 5 pkt) i zamkniętych (10 pyt. po 1 pkt).

Aby uzyskać pozytywną ocenę, należy zdobyć min. 51% punktów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

poniżej 10 pkt - niedostateczny

10,1-12,0 pkt - dostateczny

12,1-14,0 pkt - dostateczny plus

14,1-16,0 pkt - dobry

16,1-18,0 pkt - dobry plus

18,1-20,0 pkt - bardzo dobry

Weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona przez platformę Eduportal

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii. Podmioty działalności gospodarczej

Temat 2. Teoria wyboru konsumenta

Temat 3. Teoria równowagi rynkowej

Temat 4. Teoria produkcji. Efektywność, postęp techniczny

Temat 5. Zagadnienie optimum ekonomicznego przedsiębiorstwa

Temat 6. Rynki czynników wytwórczych

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point, pierwszy stacjonarny, następne w trybie synchronicznym (platforma EduPortal)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 8:00 - 9:45, sala 302
Ewa Gruszewska 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)