Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o organizacji 450-ZN1-1NAO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Adamiecki K., O nauce organizacji. PWE, Warszawa 1985

2. Adamik A., Nauka o organizacji Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2013

3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004

4. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997

5. Hatch M.J., "Teoria organizacji", PWN, Warszawa 2002

6. Hofstede G., Kultury i organizacje PWE, Warszawa 2000

7. Kostera M., Antropologia organizacji, PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

U 01 Potrafi interpretować przyczyny i przebieg zjawisk społecznych zachodzących organizacji Z1_U01

U 02 Potrafi analizować i interpretować zjawiska zachodzące w otoczeniu organizacji Z1_U06

U 03 Potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne z zakresu nauki o organizacji Z1_U07

K 01 Potrafi pracować w grupie nad rozwiązywaniem zadań dotyczących wybranych problemów funkcjonowania organizacji Z1_K02

W 01 Ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju nauki o organizacji Z1_W01

W 02 Ma podstawową wiedzę odnośnie zasad tworzenia, funkcjonowania i przekształcania organizacji Z1_W03

W 03 Ma podstawową wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach rozwoju organizacji Z1_W04

W 04 Ma wiedzę na temat więzi społecznych zachodzących w ramach organizacji Z1_W05

W 05 Ma wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach

Efekty W 01, W 02, W 04, W 04, W05 weryfikowane za pomocą kolokwium

Efekty U 01, U 02, U 03, K 01 weryfikowane za pomocą zadań indywidualnych i grupowych realizowanych na ćwiczeniach

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium

punkty za rozwiązywanie zadań/studiów przypadku w grupie (od 1 do maź 3 punktów, wybitne prace 4 punkty)

punkty za aktywność

obecność obowiązkowa

Zakres tematów:

Przedmiot nauki o organizacji - wprowadzenie

Organizacja i jej otoczenie

Metafory organizacji

Organizacja – spektrum form i możliwości – organizacje publiczne, komercyjne, non-profit

Współczesne formy organizacji

Zasoby organizacji, współczesne tendencje rozwojowe

Cykl życia organizacji

Organizacja w rozwoju

Organizacja jako obiekt badań- badania ilościowe i jakościowe

Organizacja w ujęciu procesowym, zarządzanie procesami organizacyjnymi

Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami

Organizacje przyszłości

Organizacja w procesach zmian - wiedza i innowacje

Metody dydaktyczne:

rozwiązywanie zadań/studiów przypadku w grupie, prezentacje, aktywność na zajęciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 302
Aleksandra Kopko 26/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 302
Aleksandra Kopko 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)