Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia 330-PS1-1EKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

3. M. Raczkowska, J. Wrzesińska-Kowal, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

4. Ekonomia i prawo: wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, P. Antonowicz, M. Chmielewski, P. Pisarewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

5. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

6. Z. Dach, Mikroekonomia - dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków 2005.

7. Podstawy makroekonomii, Z. Dach, B. Szopa (red.), PTE, Kraków 2004.

8. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2013.

9. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.

10. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

11. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

12. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016

Efekty uczenia się:

1EKO_WG1 (KP6_WG1), 1EKO_WG2 (KP6_WG2), 1EKO_WG3 (KP6_WG3), 1EKO_WG4 (KP6_WG4), 1EKO_WG6 (KP6_WG6), 1EKO_WG7 (KP6_WG7), 1EKO_WK1 (KP6_WK1), 1EKO_WK2 (KP6_WK2), 1EKO_WK4 (KP6_WK4), 1EKO_UW1 (KP6_UW1), 1EKO_UW2 (KP6_UW2), 1EKO_UU1 (KP6_UU1), 1EKO_KK1 (KP6_KK1), 1EKO_KK2 (KP6_KK2)

Metody sprawdzania efektów: egzamin, aktywność online, dyskusja na wykładzie.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny, zajęcia online.

Cykl zajęć kończy się egzaminem pisemnym w formie testu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, zadań. Na ocenę końcową składają się: wynik z egzaminu pisemnego, aktywność online oraz obecność na wykładzie (punkty dodatkowe, max. 2 pkt).

Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Maksymalna liczba punktów za test: 40 punktów.

Maksymalna liczba punktów za aktywność online: 10 pkt.

Zaliczenie przedmiotu od 26 punktów.

Wyniki z testu będą dostępne po sprawdzeniu przez prowadzącego.

Punktacja i oceny:

26 - 30 dst

31 - 35 dst +

36 - 40 db

41 - 45 db +

46 - 50 bdb

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii.

Temat 2. Mechanizm rynkowy.

Temat 3. Teoria równowagi konsumenta. Optimum konsumenta.

Temat 4. Mechanizm konkurencji w gospodarce.

Temat 5. Podstawy teorii funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Temat 6. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych. Wzrost i rozwój gospodarczy.

Temat 7. Gospodarka rynkowa i etatystyczna. Rola państwa w gospodarce.

Temat 8. Pieniądz, stopa procentowa, bank.

Temat 9. Rynek pracy.

Temat 10. Koniunktura.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji (24 godz.);

- aktywność online (testy i zadania do samodzielnego rozwiązania)

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Wykłady mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce.

Student ma możliwość dyskusji na konsultacjach u prowadzącego wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 301
Kinga Karpińska 86/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.