Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia 330-PS1-1EKO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

3. M. Raczkowska, J. Wrzesińska-Kowal, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

4. Ekonomia i prawo: wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, P. Antonowicz, M. Chmielewski, P. Pisarewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

5. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

6. Z. Dach, Mikroekonomia - dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków 2005.

7. Podstawy makroekonomii, Z. Dach, B. Szopa (red.), PTE, Kraków 2004.

8. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2013.

9. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.

10. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

11. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

12. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016

Efekty uczenia się:

1EKO_WG1 (KP6_WG1), 1EKO_WG2 (KP6_WG2), 1EKO_WG3 (KP6_WG3), 1EKO_WG4 (KP6_WG4), 1EKO_WG6 (KP6_WG6), 1EKO_WG7 (KP6_WG7), 1EKO_WK1 (KP6_WK1), 1EKO_WK2 (KP6_WK2), 1EKO_WK4 (KP6_WK4), 1EKO_UW1 (KP6_UW1), 1EKO_UW2 (KP6_UW2), 1EKO_UU1 (KP6_UU1), 1EKO_KK1 (KP6_KK1), 1EKO_KK2 (KP6_KK2)

Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć, praca w grupach, kolokwium, aktywność online.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

- 40 pkt. za kolokwium × 1 40

- aktywność na zajęciach (max. 1 na jednych zajęciach) 10

- e-learning 10

Razem: 60

Punktacja Oceny

31 - 36 pkt. i zaliczone kolokwium dst

36,5 - 42 pkt. dst +

42,5 - 48 db

48,5 – 53,5 db+

54 – 60 bdb

Dopuszczalne są 2 nieobecność w semestrze, każdą kolejną należy zaliczyć na konsultacjach.

Zakres tematów:

Temat 1. Podstawowe kategorie ekonomiczne. Rzadkość zasobów i problem wyboru.

Temat 2. Równowaga rynkowa i jej zmiany (popyt, podaż, cena).

Temat 3. Równowaga konsumenta i jej zmiany.

Temat 4. Konkurencja, rodzaje, mechanizm.

Temat 5. Teoria produkcji i przedsiębiorstwa.

Temat 6. Podstawowe kategorie makroekonomiczne. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego.

Temat 7. Rola państwa w gospodarce. Finanse publiczne i budżet państwa.

Temat 8. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Cena kapitału.

Temat 9. Rynek pracy i bezrobocie.

Temat 10. Przyczyny wahań koniunkturalnych i sposoby ich przeciwdziałania.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach;

- dyskusja na podejmowane tematy.

Student ma możliwość dyskusji na konsultacjach u prowadzącego ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 318
Karolina Trzaska 21/22 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 318
Karolina Trzaska 23/22 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 318
Karolina Trzaska 18/22 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 318
Karolina Trzaska 25/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.