Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość 330-PS1-1RAC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Sposoby weryfikacji:

2RAC_W01 Egzamin końcowy (test)

2RAC_W02 Egzamin końcowy (test)

2RAC_W03 Egzamin końcowy (test)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (50%), kolokwia (50%).

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Rachunkowość jako system ewidencji.

2. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości

3. Dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków.

4. Dokumentacja i ewidencja obrotu materiałowego.

5. Pojęcie, klasyfikacja i wycena aktywów trwałych.

6. Udokumentowanie, ewidencja i rozliczanie kosztów.

7. Przychody i koszty ich uzyskania.

8. Wynik finansowy - zasady jego tworzenia i podziału.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja), platforma Blackboard Collaborate

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.