Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie 450-ZN2-1ZSP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Umiejętności

ZSP_U01 Student potrafi odpowiednio planować pracę zespołową, w tym określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (KA7_U02)

Kompetencje:

ZSP_K01 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wpływem działalności gospodarczej na stan środowiska (KA7_K01)

ZSP_K02 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych z zakresu zarządzania ochroną środowiska oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki takiej aktywności (KA7_K02)

ZSP_K03 - posługuje się przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, analizując środowiskowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa i rozwiązując problemy z tym związane (KA7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie poniższych aktywności:

studia przypadków,

zadania w ramach platformy Blackboard,

testy w ramach platformy Blackboard,

praca pisemna referat/esej.

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów. (% liczby maksymalnej): max pkt. 31

punkty ocena

17-20 3

21-23 3,5

24-25 4

26-28 4,5

29-31 5

Zakres tematów:

1. Przedsiębiorstwo jako podmiot korzystający ze środowiska

- analiza środowiskowych aspektów działalności różnych przedsiębiorstw (wykorzystanie schematu normy ISO14001)

- środowiskowe efekty zewnętrzne

2. Ekologiczna analiza cyklu życia

- prezentacje studentów na temat LCA dla różnych wyrobów (m.in. opakowania do napojów, torby na zakupy, naczynia do serwowania posiłków w gastronomii, źródła światła)

3. Opłaty związane z korzystaniem ze środowiska

- ćwiczenia dotyczące obliczania opłat

Wpływ instrumentów polityki ekologicznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

4. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw związane z korzystaniem ze środowiska

- sporządzanie sprawozdań

- rejestracja w Bazie Danych o Odpadach (w tym zapoznanie z katalogiem odpadów).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy, z wykorzystaniem metody case study

W roku ak. 2020/21 ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 zajęcia za pośrednictwem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.