Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 330-EN2-2XZWP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu., Warszawa 2015.

3. T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Maćkowiak, Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2019.

2. M. Jabłoński, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.

3. D. Zarzecki, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo: Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013.

4. M. Bojańczyk, Enterprise valuation and value based management in conditions of instability, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016.

5. Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital, [dostęp: http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_techrep_understanding_corporate_value_2003.pdf]

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji:

• 2XZWP_W01: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study);

• 2XZWP_W02: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study);

• 2XZWP_U01: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach;

• 2XZWP_U02: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach;

• 2XZWP_K01: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach;

• 2XZWP_K02: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach;

• 2XZWP_K03: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

• Formy zaliczenia ćwiczeń: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach.

• Podstawa zaliczenia: realizacja zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskanie 55% łącznej liczby punktów.

• Nieobecności: dopuszczalna nieobecność na dwóch zajęciach (nieobecności powyżej muszą być zaliczone na konsultacjach). Więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Istota i podejścia do rozumienia wartości przedsiębiorstwa. Ekonomiczne kategorie wartości. Koncepcje zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

2. Wprowadzenie do metod wyceny wartości przedsiębiorstwa.

3. Metody majątkowe wyceny.

4. Metody dochodowe wyceny.

5. Koncepcja EVA, MVA

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych, wykorzystanie metody przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 316
Urszula Konarzewska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)