Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioanalityka i ekoanalityka 310-CS2-1PDWII-12
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin pisemny na ocenę.

Dopuszczenie do egzaminu: zaliczenie laboratorium na pozytywną ocenę.

Zakres tematów:

Wykład przedstawia wybrane zagadnienia związane z analityką próbek środowiskowych oraz biologicznych. Omówione zostaną następujące zagadnienia: analityka powietrza (jakość powietrza wewnętrznego i atmosferycznego, izolacja związków, dozymetria pasywna, oznaczanie LZO, BTEX, JWA); analityka wód i ścieków (źródła i rodzaje zanieczyszczeń, substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej, parametry fizykochemiczne, przygotowanie próbek do analizy, metodyki referencyjne); analityka gleb i roślin (zanieczyszczenia gleb i roślin, mobilność i biodostępność metali dla roślin, frakcjonowanie, hiperakumulatory, remediacja i bioremediacja); analiza próbek biologicznych (przeciwutleniacze w roślinach i metody ich oznaczania, biodostępność i bioprzyswajalność, przygotowanie, analiza toksykologiczna i biomedyczna próbek biologicznych). Metody analizy powierzchni (LA-ICP-MS, SIMS, XRF) w bioanalizie i ekoanalizie. Biosensory i ich rodzaje (z zastosowaniem biokatalizatorów (enzymatyczne), receptorów (immunochemiczne), wykorzystujące kwasy nukleinowe i mikroorganizmy systemy detekcji stosowane w biosensorach, zastosowania techniki SPR jako metody detekcji w nowych metodach analitycznych oznaczania biomarkerów. Bioanalityka i ekoanalityka – podejście holistyczne (metalomika, metabolomika, proteomika).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 9:45, sala 2004
Urszula Kotowska, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Barbara Leśniewska, Julita Malejko, Ewa Gorodkiewicz 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)