Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 330-PS1-2ROPG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

3. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

Literatura dodatkowa:

1. Mariański A., Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M. (red.),Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Beger T., Liss P., Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

3. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.

4. Olchowicz I., VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

5. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, , Wyd. Wolters Kluwer, 2013.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2343)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ((Dz.U. z 2017r., poz. 2157, poz. 2175, z 2018r., poz. 650,1291,1629).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221)

Efekty uczenia się:

2ROPG_W01 udział w dyskusji, test egzaminacyjny

2ROPG_W02 udział w dyskusji, test egzaminacyjny

2ROPG_W03 udział w dyskusji, test egzaminacyjny

2ROPG_U01 analiza przypadków, test egzaminacyjny

2ROPG_U02 analiza przypadków, test egzaminacyjny

2ROPG_U03 analiza przypadków, test egzaminacyjny

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

zaliczenie powyżej 50%

Zakres tematów:

1. Formy organizacyjno-prawne

2. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej w Polsce

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych

3. Ryczałtowe formy opodatkowania dochodów osób fizycznych

4. Podatek dochodowy od osób prawnych

5. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług

6. Forma prawna przedsiębiorstwa a wysokość obciążeń podatkowych.

7. Ubezpieczenia społeczne w działalności gospodarczej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

"Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal."

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 316
Anna Wildowicz-Szumarska 52/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.