Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy 310-JBS1-2JEO3
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych z dedykowanych stron internetowych i kanałów edukacyjnych

English for Chemistry:film bank:

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

www.linguahouse.com

periodictableofvideos

English in Science and Technology, P. Domański

An Introductory Course in Scientific English, L. Szkutnik

Technical English Vocabulary and Grammar, N. Brieger, A. Pohl

Science , Keith Kelly

Basic English for Science. OUP

A Matter of Life. English for Chemistry, Microbiology and Biotechnology, Paola Briano

Professional English in Use Engineering, Mark Ibbotson, CUP

English for Natural Sciences, A.W. Kierczak

English for Environmental Engineering, M. Grzegożek, I. Starmach

English in Chemistry, Dorota Horowska

Literatura uzupełniająca (materiał ogólny):

How English Works, M.Swan, C.Walter (OUP, 1997)

English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994 First Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan,

2003)

English Grammar Lessons, M.Dean ( OUP, 1993)

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów

naukowych i popularnonaukowych) KA6_UK1. Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny ochrony środowiska w stopniu

umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2. Czyta ze zrozumieniem teksty specjalistyczne. KA6_UK2,

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z dziedziną ochrony środowiska (np. prezentacje, krótkie referaty) z

wykorzystaniem różnorodnych źródeł KA6_UK3. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień.KA6-UU1

Potrafi samodzielnie uzupełnić nabytą wiedzę i umiejętności i rozwijać je interdyscyplinarnie. KA6_UU2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej.

Zaliczenie w formie pisemnej-2 testy zaliczone na min.51%, praca pisemna . Obecność na zajęciach (dopuszczalne

są 2 nieobecności w semestrze bez obowiązku odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność.

Skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

Umysł człowieka.

Pisanie krótkiego artykułu na podstawie informacji uzyskanych w czasie ćwiczeń.

Ekoturystyka i jej znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego.

Smog, globalne ocieplenie.

Zastosowanie strony biernej.

Układ okresowy pierwiastków, jego charakterystyka.

Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, mających na celu rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, czytania, słuchania i pisania. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie słownictwa specjalistycznego z dziedziny nauk przyrodniczych oraz ochrony środowiska.

Ćwiczona jest również umiejętność przekazywania wiedzy specjalistycznej w formie prezentacji ustnych oraz udział w dyskusjach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, sala 2004
Agnieszka Markowska 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)