Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki 320-MS1-1BKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2016.

2. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2013

3. U. Welsch, Cytologia i Histologia Sobotta. Atlas Histologii,

Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia., PWN Warszawa, 2019.

2. T.A. Brown, Genomy., PWN Warszawa, 2012.

3. R. Southwood, Historia Życia, Świat Książki, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

1. Student zna aktualne teorie na temat powstania życia na ziemi, zarys ewolucji komórek i metody ich badania (WG1, WG6, ).

2. Student wskazuje podstawowe cechy struktury i fizjologii komórek pro- i eukariotycznych, roślinnych, zwierzęcych i grzybowych, posługując się terminologią fachową, w celu rozróżnienia podstawowych typów komórek (WG2, WG3) .

3. Student opisuje podstawowe elementy struktury różnych komórek i wiąże je z procesami fizjologicznymi i pełnioną funkcją (WG2, WG3)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr. 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.)

Egzamin pisemny (test zamknięty i pytania otwarte)

Do egzaminu może przystąpić student, który uczęszczał na zajęcia i uzyskał zaliczenie laboratoriów.

Zakres tematów:

1. Pochodzenie komórek, hipotezy na temat powstawania życia na Ziemi.

2. Metody stosowane w biologii komórki.

3. Endosymbiotyczna teoria pochodzenia organelli komórkowych. Komórka pro- i eukariotyczna, podobieństwa i różnice.

4. Organella komórkowe ich budowa i rola metaboliczna.

5. Cytoszkielet komórek i jego fizjologiczna rola.

6. Cykl komórkowy i jego regulacja.

7. Połączenia międzykomórkowe i ich znaczenie w integracji organizmów wielokomórkowych.

8. Transport przez błony, transport pęcherzykowy, komunikacja jądro – cytoplazma.

9. Przepływ energii przez komórkę, związki wysokoenergetyczne – rola chloroplastów i mitochondriów w ich powstawaniu.

10. Starzenie się i śmierć komórek.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem technik multimegialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Tylicki 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)