Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki 320-MS1-1BKO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2016.

2. E.U. Kurczyńska, D. Borowska-Wykręt, Mikroskopia świetlana w badaniach komórki roślinnej, PWN Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Drewa, Kultury komórkowe zwierząt i człowieka: przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku biotechnologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Bydgoszcz, 2007.

2. S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, PWN Warszawa, 2004.

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje podstawowe elementy struktury różnych komórek i wiąże je z procesami fizjologicznymi i pełnioną funkcją (WG2, WG3).

2. Student poznaje podstawowe techniki laboratoryjne i nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i

barwień, jak też analizy uzyskanych wyników (UW1).

3. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość zagrożeń jak też poszanowania pracy własnej i innych (UO1).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr. 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.)

Podstawą zaliczenia jest obecność i czynny udział w zajęciach. Student może opuścić dwa zajęcia. Zasady zaliczenia nieobecności należy ustalać z prowadzącym zajęcia.

Metody oceniania:

1. Sprawdzian pisemny w postaci testu zamkniętego.

3. Bieżąca ocena wyników pracy studentów podczas zajęć.

4. Sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów.

5. Sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem świetlnym.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne, zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium, podstawy obsługi mikroskopu świetlnego.

2. Zróżnicowanie budowy kształtów i rozmiarów komórek na przykładach komórek pro- i eukariotycznych.

3. Budowa i funkcje błon biologicznych na przykładzie erytrocytów krwi ssaków, wyznaczanie krzywej oporności osmotycznej erytrocytów.

4. Frakcjonowanie organelli komórkowych metodą wirowania jako jedna z metod poznawania struktury komórek, izolacja frakcji chloroplastów z materiału roślinnego.

5. Podstawowe metody kultur in vitro komórek zwierzęcych.

6. Struktura i funkcje mitochondriów.

7. Struktura jądra komórkowego i proces mitozy.

8. Metody badania żywotności komórek.

9. Zaliczenie praktyczne z rozpoznawania preparatów wykonywanych i obserwowanych wcześniej na zajęciach, zaliczenie umiejętności posługiwania się mikroskopem świetlnym.

10. Pisemny sprawdzian zaliczeniowy.

Metody dydaktyczne:

Wykonywanie zadań i doświadczeń zgodnie z instrukcjami prowadzącego.

Prelekcje z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Czerniecka 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)