Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin cz. 2 320-BS1-1RSR2
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Rutkowski L. 2015. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.

2. Seneta W., Dolatowski J. 2012.Dendrologia. PWN, Warszawa.

3. Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

4. Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

5. Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

6. Mowszowicz J. 1986. Pospolite rośliny naczyniowe Polski, PWN, Warszawa.

7. Mickiewicz J., Sobotka D. 1973 Zarys briologii. PWN, Warszawa.

8. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika, PWN, Warszawa.

9. Mowszowicz J. 1982. Zarys systematyki roślin, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1.Student identyfikuje gatunki roślin występujących w Polsce północno-wschodniej.

2.Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu cech diagnostycznych podgromad, klas, rodzajów i gatunków.

3.Student nabiera umiejętności preparowania i etykietowania roślin do zielników.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Odpowiedź ustna: zaliczenie na ocenę pozytywną znajomości kilkudziesięciu gatunków roślin.

2. Ocena efektów samodzielnej pracy: zaliczenie na ocenę pozytywną zielnika przygotowanego przez studenta, złożonego z 50 arkuszy.

Zakres tematów:

1. Przegląd siedliskowy i rozpoznawanie mszaków (Bryophytina)

2. Przegląd siedliskowy i rozpoznawanie paprotników (Lycophytina, Sphaenophytina, Pteridophytina)

3. Przegląd siedliskowy i rozpoznawanie drzew i krzewów

4. Rozpoznawanie łąkowych i ruderalnych roślin kwiatowych

5. Rozpoznawanie leśnych roślin kwiatowych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia terenowe: pokaz, obserwacja, praca z literaturą (samodzielne oznaczanie gatunków roślin za pomocą kluczy).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 15:30, sala zaj-ter
Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)