Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i funkcje komórek 320-BS1-1SFK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2019.

2. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2012

3. Kuryszko J, Zarzycki J. 2000 Histologia zwierząt. PWRiL, Warszawa.

4. Sawicki W., Malejczyk J. 2015 Histologia . PZWL, Warszaw

Literatura uzupełniająca:

1. Mescher AL. 2020 Histologia. Podręcznik i atlas. Urban & Partner, Wrocław

2. Welsch U., Cytologia i Histologia Sobotta.2002 Atlas Histologii, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław

3. Ostrowski K. 1995 Histologia, PZWL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2).

Umiejętności:

2. Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych szlaków biochemicznych w celu wykazania jedności i różnorodności organizmów żywych (KA6_UW3).

3. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK8).

4. Student potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy i odpowiednio je wykorzystywać w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KA6_UU11).

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

KA6_WG2, KA6_UW3, KA6_UK8, KA6_UU11 - egzamin pisemny (test zamknięty jednokrotnego wyboru i pytania otwarte)

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu: pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

Zaliczenie wykładu: pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (test zamknięty jednokrotnego wyboru i pytania otwarte).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Pochodzenie komórek, hipotezy na temat powstawania życia na Ziemi i założenia komórkowej teorii budowy organizmów.

2. Metody stosowane w biologii komórki.

3. Komórka pro- i eukariotyczna, podobieństwa i różnice. Endosymbiotyczna teoria pochodzenia organelli komórkowych.

4. Organella komórkowe i cytoszkielet ich budowa, wzajemne oddziaływania i rola metaboliczna.

5. Cykl komórkowy i jego regulacja, starzenie się i śmierć komórek.

6. Powstawanie i odnowa tkanek i narządów (komórki macierzyste).

7. Transport przez błony, transport pęcherzykowy, komunikacja jądro – cytoplazma.

8. Przepływ energii przez komórkę, związki wysokoenergetyczne – rola chloroplastów i mitochondriów w ich powstawaniu.

9. Zróżnicowanie i rola tkanek zwierzęcych. Tkanka nabłonkowa – podział struktura i funkcje nabłonków, połączania międzykomórkowe w nabłonkach, błona podstawna – budowa i funkcja, specjalizacje powierzchni nabłonków, gruczoły sródnabłonkowe.

10. Charakterystyka i klasyfikacja tkanek łącznych. Komórki tkanki łącznej. Struktura, funkcje i specyfika substancji międzykomórkowej w tkance łącznej; rodzaje i budowa włókien; substancja podstawowa. Tkanka łączna właściwa – rodzaje, struktura, właściwości i występowanie. Rodzaje, struktura i właściwości tkanki tłuszczowej.

11. Tkanka łączna oporowa. Struktura tkanki chrzęstnej. Powstawanie chrząstki. Rodzaje i właściwości tkanki chrzestnej. Tkanka kostna – rodzaje i funkcje. Komórki kości, struktura i skład substancji międzykomórkowej. Kostnienie na podłożu łącznotkankowym, kostnienie na podłożu chrzęstnym. Regeneracja kości po złamaniu. Krew – rodzaje i funkcje komórek, skład i rola substancji międzykomórkowej.

12. Tkanka mięśniowa– poprzecznie prążkowana szkieletowa, poprzecznie prążkowana serca, gładka. Struktura komórek/włókien mięśniowych. Substancja międzykomórkowa w tkance mięśniowej.

13. Tkanka nerwowa. Struktura neuronu. Rodzaje neuronów. Włókna nerwowe, nerwy obwodowe, zwoje nerwowe. Kora mózgu. Neurony móżdżku, Tkanka glejowa – rodzaje i funkcje komórek glejowych. Rdzeń kręgowy.

14. Tkankowa struktura wybranych narządów: żołądek, jelito, naczynia krwionośne, wątroba, jądro.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem metod multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Adam Tylicki 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.