Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomechanika porównawcza 320-BS1-3BPR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

Materiały do ćwiczeń z osteologii kręgowców : dla studentów biologii. Krzysztof Plasota. 1983. Uniwersytet Warszawski. Instytut Zoologiczny.

Anatomia zwierząt 1, Aparat ruchowy. Kazimierz Krysiak, Henryk Kobryń, Franciszek Kobryńczuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Fizjologia zwierząt z elementami anatomii. Luiza Dusza. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013.

Fizjologia zwierząt : adaptacja do środowiska. Knut Schmidt-Nielsen. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student charakteryzuje różne rodzaje chodu kręgowców KA6_WG6.

Student postrzega relacje między budową anatomiczną a mechaniką poruszania się różnych kręgowców (i różnymi sposobami poruszania się) KA6_WG6.

Student rozumie podstawowe zasady ergonomii KA6_WK10.

Umiejętności:

Student potrafi identyfikować zależności między budową anatomiczną a mechaniką poruszania się KA6_UW4.

Student potrafi porównać różne sposoby poruszania się pod względem ich kosztów energetycznych dla organizmu KA6_UW4.

Student potrafi wyjaśnić mechanikę wybranych ćwiczeń fizycznych, opisać najczęstsze błędy w ich wykonywaniu i ich konsekwencje KA6_UW4.

Student potrafi samodzielnie wyszukać źródła (w tym w języku angielskim) do przygotowania prezentacji z zakresu biomechaniki KA6_UW7.

Student potrafi samodzielnie przygotować krótką prezentację dotyczącą biomechaniki poruszania się wybranego organizmu KA6_UW7.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do poszerzania swojej wiedzy z zakresu nauk biologicznych i wykorzystania jej w dyskusji w czasie zajęć KA6_KR5.

Sposoby weryfikacji:

KA6_UW7 - konsultacje

KA6_WG6, KA6_WK10, KA6_UW4, KA6_UW7 - prezentacja multimedialna

KA6_KR5 - udział w dyskusji na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia konwersatoriów:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

2. Udział w konsultacjach w ramach przygotowania prezentacji na zajęcia

3. Pozytywna ocena z obu referatów przygotowanych na podstawie literatury naukowej.

Kryteria oceny zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Mechanika i rodzaje chodu u różnych kręgowców (1a/ ssaki, 1b/ gady, 1/c płazy, 1d/ ptaki)

2. Mechanika biegu u różnych kręgowców

3. Mechanika skoku (3a/ kręgowce, 3b/ bezkręgowce)

4. Mechanika i rodzaje lotu (4a/ kręgowce, 4b/ bezkręgowce)

5. Mechanika pływania

6. Wspinaczka

7. Kopanie, rycie

8. Mechanika ćwiczeń fizycznych

9. Mechanika chodu człowieka, prawidłowa pozycja snu, mechanika ćwiczeń fizycznych

Metody dydaktyczne:

1. Wykład

2. Dyskusja

3. Praca z literaturą

4. Seminarium

5. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Julita Sadowska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.