Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy molekularne śladów biologicznych 320-BS1-3MSB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Li R. 2015. Forensic biology. CRC Press.

2. Avise JC. 2004. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Gun A. 2019. Essensial forensic biology. Wyd. Willey.

4. Butler JM. 2011. Forensic DNA typing: Metodology and Interpretation. Wyd. Elsevier.

4. Baza danych genetycznych NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Efekty uczenia się:

1. Student zna strukturę DNA jądrowego, mitochondrialnego i chloroplastowego oraz potrafi wskazać różnice między nimi w sposobie dziedziczenia oraz mechanizmy przyczyniające się do degradacji DNA (KA6_WG4).

2. Student zna podstawowe markery DNA i RNA oraz techniki molekularne stosowane w laboratoriach z zakresu biologii molekularnej (KA6_WG7).

2. Student potrafi wykorzystać odpowiadanie markery do identyfikacji osobników, wykluczenia ojcostwa, analizy pokrewieństwa między osobnikami (KA6_WG7).

Sposoby weryfikacji: egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie egzaminu pisemnego na ocenę pozytywną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratorium.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Budowa DNA jądrowego i mitochondrialnego i mechanizmy prowadzące do jego degradacji.

2. Bazy danych - gromadzenie i przetwarzanie profili genetycznych.

3. Historia badań kryminalistycznych związanych z DNA i RNA.

4. Ślad biologiczny.

5. Markery molekularne DNA (STR, AFLP, RAPD, RFLP, SNP).

6. Geny i dziedziczenie - chrmosom X i Y.

7. Mitochondrialne i chloroplastowe DNA.

8. Przykłady spraw sądowych z wykorzystaniem analiz DNA i RNA jako dowodu.

Metody dydaktyczne:

Wykłady połączone z pokazem, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:30 - 14:00, sala 2042
Ada Wróblewska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)