Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa I 320-BS1-3PRDI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje różnorodność organizmów i organizację życia na poszczególnych poziomach, stosując właściwą terminologię przygotowując pracę dyplomową na wybrany temat (KA6_WG1)

2. Student zna powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych, co przedstawia w pracy dyplomowej (KA6_WG6)

3. Student zna metody stosowane w pracy laboratoryjnej i badaniach terenowych – w przypadku pracy eksperymentalnej (KA6_WG7)

4. Student potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu opisu doświadczeń przeprowadzonych samodzielnie a także przez innych badaczy (KA6_UW6)

5. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym w celu pogłębiania i syntetyzowania wiedzy fachowej, będącej przedmiotem pracy dyplomowej (KA6_UW8)

6. Student potrafi stosować terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej przygotowując pracę dyplomową (KA6_UK9)

7. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać literaturę fachową dotyczącą tematyki pracy dyplomowej (KA6_UU12)

8. Student jest gotów do krytycznej analizy prac źródłowych i dokonania syntezy opublikowanych danych w celu napisania pracy dyplomowej (KA6_KK1)

9. Student jest gotów do kontaktu z ekspertami w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów w trakcie przygotowania pracy dyplomowej (KA6_KK2)

10. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu badawczego Katedry, przygotowując pracę eksperymentalną (KA6_KR5)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena postępów pracy studenta w zakresie przygotowania pracy dyplomowej - przeglądowej lub eksperymentalnej

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

Zakres tematów:

Tematykę i harmonogram zajęć student ustala indywidualnie z prowadzącym pracownię, zgodnie ze specyfiką tematu pracy dyplomowej (praca przeglądowa lub eksperymentalna)

Metody dydaktyczne:

projekt, laboratorium, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Maciak, Andrzej Gębczyński, Magdalena Świsłocka, Piotr Jadwiszczak, Adam Hermaniuk, Paweł Mirski, Aleksandra Staszak, Agnieszka Bona, Maciej Matosiuk, Krzysztof Deoniziak 9/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Bartoszewicz, Iwona Ciereszko, Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Agata Banaszek, Magdalena Grabowska, Ada Wróblewska, Łukasz Ołdakowski, Adam Hermaniuk, Maciej Karpowicz 9/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Czyżewska, Ewa Oleńska, Agata Banaszek, Andrzej Górniak, Anna Pietryczuk, Magdalena Czerniecka, Julita Sadowska, Magdalena Fiłoc, Krzysztof Deoniziak 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.