Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa II 320-BS1-3PRDII
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje różnorodność organizmów i organizację życia na poszczególnych poziomach, stosując przy tym właściwą terminologię (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych (KA6_WG6)

3. Student zna podstawowe metody stosowane w pracy laboratoryjnej i badaniach terenowych – w przypadku pracy eksperymentalnej (KA6_WG7)

4. Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu opisu doświadczeń przeprowadzonych samodzielnie a także przez innych badaczy (KA6_UW6)

5. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej (KA6_UW8)

6. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej (KA6_UK9)

7. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać literaturę fachową dotyczącą tematyki pracy dyplomowej (KA6_UU12)

8. Student jest gotów do krytycznej analizy prac źródłowych i dokonania syntezy opublikowanych danych w celu napisania pracy dyplomowej (KA6_KK1)

9. Student jest gotów do kontaktu z ekspertami w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów w trakcie przygotowania pracy dyplomowej (KA6_KK2)

10. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu badawczego Katedry, przygotowując pracę eksperymentalną (KA6_KR5)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena postępów pracy studenta w zakresie przygotowania pracy dyplomowej

2. Ocena pracy złożonej do APD dokonana przez promotora

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD)

Zakres tematów:

Tematykę i harmonogram zajęć student ustala indywidualnie z prowadzącym pracownię, zgodnie ze specyfiką tematu pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

projekt, laboratorium, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Maciak, Andrzej Gębczyński, Magdalena Świsłocka, Piotr Jadwiszczak, Adam Hermaniuk, Paweł Mirski, Aleksandra Staszak, Agnieszka Bona, Maciej Matosiuk, Krzysztof Deoniziak 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Ciereszko, Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Marek Bartoszewicz, Agata Banaszek, Magdalena Grabowska, Ada Wróblewska, Łukasz Ołdakowski, Adam Hermaniuk, Maciej Karpowicz 10/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Oleńska, Agata Banaszek, Anna Pietryczuk, Andrzej Górniak, Magdalena Czerniecka, Julita Sadowska, Magdalena Fiłoc, Krzysztof Deoniziak, Urszula Czyżewska 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.