Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 320-BS2-1PDW54
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

obowiązujące akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych Dz. U. 2015 poz. 266

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/63/UE

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych Dz.U. 2015 poz. 628

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA7_WG1 jedność i różnorodność organizmów wykorzystywanych do celów naukowych

KA7_WG2 złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym - czy można zastąpić badania na zwierzętach badaniami in vitro

KA7_WG6 nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych służące wdrażaniu zasady 3R w badaniach na zwierzętach

Student potrafi:

KA7_UW2 wykorzystywać zawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu ograniczaniu potencjalnego dystresu u zwierzą doświadczalnych

sposoby weryfikacji: Konsultacje - KA7_UW2

praca na zajęciach (KA7_WG1,2,6)

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywny udział w zajęciach

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) zaliczenie

odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Zakres tematów:

zasady hodowli zwierząt - normy utrzymania, rodzaje klatek i ich wyposażenia

zasady bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami używanymi do celów badawczych

przygotowywanie zwierząt do procedury badawczej

rozpoznawanie symptomów bólu i stresu

Metody dydaktyczne:

zajęcia laboratoryjne w zwierzętarni, pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Hermaniuk 13/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.