Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna I 320-BS2-1PSPI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek promotora i prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6)

2. Student potrafi dobierać metodę badawcza, adekwatną do postawionych w pracy magisterskiej celów, interpretować uzyskane wyniki i formułować wnioski na ich podstawie oraz danych z literatury (KA7_UW1)

3. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych pracy magisterskiej (KA7_UW2)

4. Student potrafi pracować z biologicznym materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym – w przypadku prac magisterskich eksperymentalnych (KA7_UW3)

5. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu opisu wyników własnych doświadczeń i analizy uzyskanych danych lub analizy danych literaturowych (KA7_UW4)

6. Student jest gotów do kontaktu z promotorem i innymi ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania napotkanych problemów w trakcie realizacji badań pracy magisterskiej (KA7_KK2)

7. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w celu rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie eksperymentów lub analizy danych (KA7_KO3)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w pracy badawcza - prowadząc eksperymenty i przygotowując opracowania wyników badań (KA7_KR4)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena postępów pracy studenta w zakresie badań laboratoryjnych/ terenowych (KA7_WG6, UW1, UW2, UW3, KO3, KR4)

2. Ocena przeprowadzonej analizy wyników badań własnych lub danych

z literatury, związanych z pracą magisterską przeprowadzana podczas konsultacji (KA7_UW1, UW4, KK2)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

Zakres tematów:

Tematykę i zakres zadań laboratoryjnych lub terenowych student ustala indywidualnie z promotorem i nauczycielem prowadzącym pracownię specjalizacyjną, zgodnie z potrzebami wynikającymi z podjętego tematu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

projekt, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Konarzewski, Krzysztof Deoniziak, Magdalena Grabowska, Ewa Olchowik-Grabarek, Ada Wróblewska, Maciej Karpowicz, Maciej Matosiuk, Jan Taylor, Sylwia Buczyńska, Adam Więcko 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Ciereszko, Marek Bartoszewicz, Agata Banaszek, Danuta Drzymulska, Tomasz Hauschild, Magdalena Świsłocka, Adam Więcko, Magdalena Fiłoc, Paweł Mirski, Sylwia Buczyńska 11/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Bajguz, Sebastian Maciak, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Piotr Zieliński, Magdalena Czajkowska, Magdalena Czerniecka, Julita Sadowska, Violetta Macioszek, Adam Więcko 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)