Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Ekologia płazów 320-BS2-2PDW5
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Literatura:

1. Dodd CK. 2009. Amphibian ecology and conservation. Oxford University Press. Oxford. https://www.academia.edu/7681373/Dodd_2006_Amphibian_ecology_and_conservation_A_handbook_of_techniques

2. Hillman S.S. 2013. Ecological and Environmental Physiology of Amphibians. Oxford University Press. Oxford.

3. Głowaciński Z, Sura P. 2018. Atlas płazów i gadów Polski. PWN

4. Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Część 1-3. PWN

Efekty uczenia się:

Student zna wymagania siedliskowe płazów i potrafi wskazać zagrożenia mogące wpływać negatywnie na populacje tej grupy kręgowców

(KA7_WG1, KA7_WG3) .

Student zna i rozumie mechanizmy specjacji i ewolucji płazów (KA7_WG5)

Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wybranych zagadnień z ekologii i biologii płazów (KA7_UW4)

Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5)

Student potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią naukową w języku ojczystym i obcym w celu przygotowania zagadnień dotyczących biologii i ekologii płazów (KA7_UK5)

Sposoby weryfikacji:

- KA7_WG1, WG3, WG5, UW4, UW5, UK5 - prezentacja multimedialna, konsultacje (student musi skonsultować zakres treści zawartych w prezentacji przed wstąpieniem ustnym na zajęciach).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje na podstawie samodzielnych prezentacji połączonych z dyskusją (konwersatorium). Wymagana jest ocena pozytywna.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.12.2014 r. w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zakres tematów:

1. Globalny spadek liczebności płazów – przyczyny i skutki

2. Dobór płciowy i zachowania godowe u płazów

3. Różnorodność strategii rozrodu i zachowania rodzicielskie u płazów

4. Kolonizacja lądu przez prehistoryczne płazy

5. Mechanizmy obronne u płazów

6. Projekty ochrony płazów na świecie

7. Biologia i ekologia nizinnych płazów Polski

Metody dydaktyczne:

1. Wykład konwersatoryjny

2. Dyskusja, praca z literaturą

3. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:00 - 15:30, sala 1027
Adam Hermaniuk 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.