Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna IV 320-BS2-2PSIV
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek promotora i prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach dotyczących pracy magisterskiej (KA7_WG6)

2. Student potrafi dobierać metodę badawcza, adekwatną do postawionych w pracy magisterskiej celów, interpretować uzyskane wyniki i formułować wnioski na ich podstawie oraz danych z literatury (KA7_UW1)

3. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych pracy magisterskiej (KA7_UW2)

4. Student potrafi pracować z biologicznym materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym – w przypadku prac magisterskich eksperymentalnych (KA7_UW3)

5. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu opisu wyników własnych doświadczeń i analizy uzyskanych danych lub analizy danych z literatury (KA7_UW4)

6. Student jest gotów do kontaktu z promotorem i innymi ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania napotkanych problemów w trakcie realizacji badań pracy magisterskiej (KA7_KK2)

7. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w celu rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie eksperymentów lub analizy danych (KA7_KO3)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w pracy badawcza - prowadząc eksperymenty i przygotowując manuskrypt pracy magisterskiej (KA7_KR4)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena (podczas konsultacji) postępów pracy studenta w zakresie badań laboratoryjnych/ terenowych, analizy wyników badań własnych lub danych z literatury, związanych z pracą magisterską (KA7_UW1, UW2, UW3, KK2, KR4)

2. Ocena statystycznego, tabelarycznego i graficznego opracowania uzyskanych wyników badań pracy magisterskiej (KA7_WG6, UW4, KO3)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

3. Pozytywna ocena statystycznego, tabelarycznego i graficznego opracowania uzyskanych wyników

Zakres tematów:

Tematykę i zakres zadań laboratoryjnych lub terenowych student ustala indywidualnie z promotorem i nauczycielem prowadzącym pracownię specjalizacyjną, zgodnie z potrzebami wynikającymi z podjętego tematu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

projekt, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 12:00, (sala nieznana)
Katarzyna Jadwiszczak, Mirosław Ratkiewicz, Izabela Tałałaj, Piotr Jadwiszczak, Adam Hermaniuk, Julita Sadowska, Krzysztof Deoniziak 8/ szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 12:00, (sala nieznana)
Paweł Brzęk, Agata Kostro-Ambroziak, Izabela Tałałaj, Piotr Zieliński, Paweł Mirski, Julita Sadowska, Katarzyna Puczko 8/ szczegóły
3 każdy wtorek, 12:00 - 16:00, (sala nieznana)
Andrzej Gębczyński, Mirosława Kupryjanowicz, Łukasz Ołdakowski, Urszula Czyżewska, Adam Hermaniuk, Katarzyna Puczko, Krzysztof Deoniziak, Aneta Książek 9/ szczegóły
4 każdy wtorek, 12:00 - 16:00, (sala nieznana)
Tomasz Hauschild, Ewa Oleńska, Andrzej Gębczyński, Marek Bartoszewicz, Sylwia Buczyńska, Danuta Drzymulska, Magdalena Czajkowska 9/ szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 12:00, (sala nieznana)
Iwona Ciereszko, Mirosław Ratkiewicz, Paweł Brzęk, Anetta Borkowska, Danuta Drzymulska, Katarzyna Jadwiszczak, Piotr Zieliński 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)