Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obszary przyrodniczo cenne w ekobiznesie 320-ES1-2OPC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998, Geografia turystyki Polski, 317 ss.

2. Kruczek Z., 2003, Polska: geografia atrakcji turystycznych, wyd. Proksenia, Kraków, 283 ss.

3. Kruczek Z. (red.) 2008, Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej wyd. Proksenia, Kraków, 326 ss.

4. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, 2000, wyd. PWN, Warszawa, 1046 ss.

5. Przewodniki – np. Puszcza Knyszyńska. Przewodnik, 2008, wyd. SPPK Wielki Las, Białystok, 198 ss.

6. Mapy turystyczne – np. Janaszek R., Darmochwał T., 2007, Okolice Białegostoku. Mapa Turystyczna 1:100 000, Wydawnictwo: Agencja "TD", Wydawnictwo Turystyczne

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student zna i rozumie procesy kształtujące ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody - KA6_WG2.

2. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w turystyce - KA6_WK1.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi - KA6_UW1.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student jest gotów do wykazywania kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego - KA6_KO2.

Sposoby weryfikacji:

1. Egzamin pisemny (KA6_WG2, KA6_WK1)

2. Udział w konsultacjach (KA6_UW1)

3. Uczestnictwo w wykładach (KA6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach,

zaliczenie testu jako egzaminu końcowego

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zakres tematów:

1. Pojęcie obszarów przyrodniczo cennych i ich zróżnicowanie, formy ochrony przyrody w Polsce i ich krótka charakterystyka.

2. Formy turystyki przyrodniczej i ich omówienie na przykładzie wykorzystania walorów przyrodniczych Polski.

3. Walory specjalistyczne (kajakowe i żeglarskie, wędkarskie, myśliwskie, jeździeckie, taternickie, speleologiczne) i ich charakterystyka na przykładzie Polski.

4. Przyrodnicze cechy regionów turystycznych w Polsce - pobrzeża i góry.

5. Obszary przyrodniczo cenne na świecie (kryteria klasyfikacji obszarów przyrodniczo cennych na świecie - lista światowego dziedzictwa UNESCO, listy współczesnych cudów świata, w tym lista 7 cudów natury świata).

6. Idea zrównoważonego rozwoju.

7. Usługi ekosystemowe.

8. Strategie zagospodarowania terenu mające na celu minimalizację niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko

9. Formy gospodarowania, które mogą być realizowane w obszarach przyrodniczo cennych bez szkody dla ich walorów (np. rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne, pszczelarstwo, agroturystyka).

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosława Kupryjanowicz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.