Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 320-ES1-2RFP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

3. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

4. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2.W.T. Harrison [et al.],Financial accounting : international financial reporting standards, Boston [etc.] : Pearson, cop. 2014

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

2RFP_U01 - kolokwium, aktywność, praca w grupach (case study)

2RFP_U02 - kolokwium, aktywność, praca w grupach (case study)

Kompetencje społeczne:

2RFP_K01 - kolokwium, aktywność, praca w grupach (case study)

2RFP_K02 - kolokwium, aktywność, praca w grupach (case study)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

kolokwium, aktywność, praca w grupach (case study).

Kolokwium odbędzie się w formie zdalnej.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50%+1 pkt łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych form.

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Dopuszczalna nieobecność na dwóch zajęciach (nieobecności powyżej muszą być zaliczone na konsultacjach). Więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na zajęciach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Klasyfikacja majątku i źródeł finansowania w przedsiębiorstwie.

2. Koszt i struktura kapitału przedsiębiorstwa

3. Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie

4. Analiza progu rentowności

5. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem

6. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

7. Analiza wstępna sprawozdań finansowych

8. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

9. Wartość pieniądza w czasie

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów z zakresu finansów przedsiębiorstw z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych - wykorzystanie metody przypadków (case study).

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams i Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:15 - 9:45, sala zdalnie
0/ szczegóły
2 każda środa, 10:00 - 11:30, sala zdalnie
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.