Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi 310-JBS1-2PDWII-2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 999
Efekty uczenia się:

Zasób wiedzy dotyczącej odpadów niebezpiecznych i sposobów postępowania z nimi, pozwalający na ocenę zalet oraz ograniczeń stosowania każdej z nich z uwzględnieniem aspektów prawnych, technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia (na ocenę) jest obecność na zajęciach oraz przedstawienie prezentacji multimedialnej.

Zakres tematów:

1. Ogólne informacje o odpadach i sposobach postępowania z nimi.

2. Odpady niebezpieczne i ich źródła.

2. Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych.

3. Akty prawne regulujące zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

4. Składniki i właściwości odpadów niebezpiecznych.

5. Wybrane grupy odpadów niebezpiecznych (zużyte baterie i akumulatory, odpady pestycydów, odpady radioaktywne).

6. Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 2004
Zenon Łotowski 5/999 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.