Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UE jako aktor stosunków międzynarodowych 400-US1-2UASM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. naukowa R. Zięba, Warszawa 2018;

2.J. Kaliński, Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, Białystok 2014;

3. Konflikty współczesnego świata, PWN 2008

4. PISM materiały

Efekty uczenia się:

-student potrafi w sposób prawidłowy aplikować zdobyta wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych do rozwiązywania problemów praktycznych KP6_UW2; efektywnie pozyskiwac informacje z zakresu stosunków miedzynarodowych, interpretowac je i wykorzystać do analizy wybranych zjawisk KP6_UW3;

-potrafi współdziałac i pracować w grupie KP6_UO1

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, aktywność na zajęciach i obecność

Zakres tematów:

Wprowadzenie do problematyki, wyjaśnienie pojęć, omówienie literatury

Unia Europejska – nowy typ wspólnoty międzynarodowej

Rola UE w systemie stosunków międzynarodowych

Instytucjonalizacja polityki zagranicznej UE

Polityka rozszerzenia UE

UE na forum organizacji międzynarodowych

UE wobec ochrony praw człowieka

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Istota, cele, zasady, instrumenty

Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej

Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego

Polityka arktyczna Unii Europejskiej

Relacje transatlantyckie UE

Kolokwium

Poprawa kolokwium, podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

Kkonwersacja, praca z materiałem źródłowym, prezentacja w PP

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 15:00, sala NZ-nauczanie zdalne
Irena Miklaševič 22/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)