Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura teatralna 380-AS1-3AKR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Student:

zna środki scenicznej ekspresji omawiane w cyklu nauczania

zna twórców i dzieła omawiane w cyklu nauczania

orientuje się w formach, gatunkach i stylistykach teatralnych omawianych w cyklu nauczania

zna repertuar, na bazie którego w trakcie cyklu nauczania opracowywane są sceny lub etiudy aktorskie

posiada podstawową wiedzę w zakresie poszczególnych elementów składających się na warsztat sceniczny (style gry, środki wyrazu, zadania aktorskie itp)

potrafi dobierać i realizować zadania adekwatnie do potrzeb scenicznych

potrafi pracować w zespole nad wybranymi scenami lub ćwiczeniami scenicznymi

Treści programowe (a co za tym idzie efekty uczenia się) na wykładach i ćwiczeniach przenikają się.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne

Zakres tematów:

techniki rozwoju ekspresji ruchowej i emocjonalnej

elementarne zadania aktorskie

działania intencjonalne

ćwiczenia z elementami improwizacji scenicznej

zadania aktorskie z przedmiotem

praca nad interpretacją prozy

praca nad interpretacją wiersza

techniki dialogowania

ćwiczenia na zmianę przestrzeni

ćwiczenia na uziemienie, pionizację, dyspozycję ruchu

techniki rozwoju skupienia

techniki rozwoju umiejętności życia fikcją

ćwiczenia na metamorfozy sceniczne

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, dyskusja, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 12:00 - 13:30, sala C1.2 (teatralna)
Paweł Chomczyk 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)