Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy ekspresji muzycznej 380-AS1-3ALC
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole. WSiP 1980

• Cukierówna, Wieman, Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu. PZWS

• Dasiewicz, Kąpska, Rytmika w kl. I-III

• Gloton R., Twórcza aktywność dziecka. WSiP 1985

• Przychodzińska M., Słuchanie muzyki w kl. I-III. WSiP 1990

Literatura uzupełniająca:

• Komorowska M., Orkiestra dziecięca cz. I i II

• Komorowska M., Zaproszenie do muzyki. WSiP 1989

• Marianowicz, Świrszczyńska, Kurtyna w górę

• Smoleńska-Zielińska B., Przeżycie estetyczne muzyk. WSiP 1991

• Sobierajska H., Uczymy się śpiewać

• Stadnicki A., Logorytmika i choreorytmika. Poradnik metodyczny. WSiP 1987

• C.Sachs - Historia instrumentów muzycznych

• Cukierówna, Wieman, Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu. PZWS

• Drobner M. - Instrumentoznawstwo i akustyka. PWM 1997

• Smoczyńska-Nachtman U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu. WSiP 1988

• Smoczyńska-Nachtman U., Podajmy sobie ręce. WSiP 1989

• Smoczyńska-Nachtman U., Rozśpiewane przedszkole. WSiP 1982

• Smoczyńska-Nachtman U., Zabawy i ćwiczenia przy muzyce. COMUK Warszawa 1980

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot

W01 – posiada wiedzę z zakresu form aktywności muzycznej, takich jak: śpiew, mowa, piosenka; gra na instrumentach; słuchanie

muzyki; ruch z muzyką; tworzenie muzyki – ćwiczenia praktyczne

W02 - posiada podstawową wiedzę na temat muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej, oraz muzyki ilustracyjnej i

programowej - prezentacja

W03 - zna podstawowe wiadomości dotyczące organizacji koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej oraz imprez muzyczno –

kulturalnych – praca pisemna

U01 – potrafi wykorzystać formy aktywności muzycznej do wzbogacania swoich występów artystycznych na forum grupy – ćwiczenia

praktyczne

U02 - posiada umiejętność napisania scenariusza imprezy kulturalnej odbywającej się w placówkach oświatowych – praca pisemna

K01 – posiada umiejętność samooceny i krytycznej oceny pracy innych z grupy ćwiczeniowej – ćwiczenia praktyczne

K02 – rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia – ćwiczenia praktyczne

K03 – rozumie potrzebę wyrażania swoich emocji poprzez aktywność muzyczną – ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie prezentacji scenariusza zajęć z elementami ekspresji muzycznej oraz obecności i aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

Ćw. 1, 2 – Śpiew, mowa, piosenka – różne sposoby nauczania piosenki, śpiew na 2, 3 i więcej głosów. 4 godz.

Ćw. 3 - Gra na instrumentach – podział instrumentów muzycznych na grupy, instrumentarium orkiestrowe, wykorzystanie instrumentów szkolnych 2 godz.

Ćw. 4 - Słuchanie muzyki – muzyka programowa i ilustracyjna, muzyka instrumentalna i wokalno-instrumentalna. 2 godz.

Ćw. 5 - Tworzenie muzyki – tworzenie ilustracji muzycznych do wierszy, obrazków i opowiadań. 2 godz.

Ćw. 6 - Ruch z muzyką – ilustracja ruchowa zabaw dziecięcych – ruch przy akompaniamencie poznanych wcześniej piosenek, body percussion 2 godz.

Ćw. 7, 8 – Prezentacje zaplanowanych przez studentów zadań muzycznych 3 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:00, sala C1.6
Agnieszka Panas 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.