Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz 4 330-ES1-2ANG4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition". Oxford University Press.

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Advanced Second Edition". Oxford University Press.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Grammar Builder". Macmillan.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KP6_UK2 - testy cząstkowe i/lub semestralne, egzamin

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. KP6_UK1 - prezentacja, indywidualna wypowiedź ustna, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, udziału w zajęciach, prac pisemnych i prezentacji.

Egzamin pisemny i ustny.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Punktacja egzaminu/testów:

5 co najmniej 91%

4+ co najmniej 81%

4 co najmniej 71%

3+ co najmniej 61%

3 co najmniej 51%

2 poniżej 51%

Zakres tematów:

Zmiany w życiu zawodowym:

- stosunek pracowników do zmian

- opisywanie planowanych zmian i prezentowanie planów na przyszłość

Dane, liczby, trendy, wykresy.

Różne aspekty działalności firmy na przykładzie Dilmah i Zara ( z uwzględnieniem m.in. historii, struktury, głównych produktów lub usług, wskaźników liczbowych i analizy SWOT)

Przygotowanie i wygłaszanie prezentacji.

Negocjowanie, wpływy i perswazja.

Edukacja w biznesie.

Etyczna konsumpcja.

Przyszłość biznesu.

Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie.

Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 317
Paulina Pawłowska-Stec 26/24 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 317
Paulina Pawłowska-Stec 25/24 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 317
Paulina Pawłowska-Stec 26/24 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 304
Adam Kubas 27/24 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 304
Adam Kubas 24/24 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 206
Emilia Zajkowska 22/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)